Energie uit Bodem, Lucht en de Zon

Alles van hernieuwbare energie:

- Geothermie

- Warmtepompen Lucht/Lucht

- Warmtepomp Lucht/Water

- Zonnepanelen